074 - 255 25 00 | info@notarisscherfke.nl
ma t/m vr | 08:30 - 12.30 & 13:30 - 17:00

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

Verklaring van erfrecht

In sommige gevallen, wanneer een naaste overleden is, vragen bepaalde instanties om een verklaring van erfrecht. Dit doen ze zodat ze zeker weten dat jij degene bent waarmee ze zaken mogen doen. Maar wat is die verklaring precies en wanneer heb je hem nodig?

Wat is een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om namens die erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. Met de verklaring kunnen erfgenamen onder andere aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Een bank kan vragen om een verklaring zodat ze zeker weten dat ze aan de juiste persoon toegang geven om bij de bank- en spaarrekening te kunnen. Ook bij het verkopen van de woning is meestal een verklaring van erfrecht nodig. Verder kun je het document nodig hebben voor belastingteruggave, het uitkeren van de levensverzekering of voor pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Bekijk ook de video voor meer informatie.

Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?

De notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Het verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis. Onze notaris doet een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.

Maak een vrijblijvende afspraak met onze notaris.

Wanneer heb ik geen verklaring van erfrecht nodig?

Je hebt niet in alle gevallen een verklaring nodig. Soms volstaat de akte van overlijden. Die ontvangen de erfgenamen via de gemeente kort na het overlijden van de naaste.

Sinds begin 2012 eisen banken geen verklaring van erfrecht meer als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  2. De overledene niet bij testament heeft beschikt; en
  3. Er staat niet meer dan € 100.000,- op de bankrekening van de overledene.
Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?
Schuiven naar boven
Call Now Button