074 - 255 25 00 | info@notarisscherfke.nl
ma t/m vr | 08:30 - 12.30 & 13:30 - 17:00

IT-Notaris

Notariskantoor Scherfke: waarvan akte

Stel je digitale bezittingen veilig.

Ben je de creatieve geest achter foto’s, architectuur, muziek of films, dan kun je auteursrechtelijke bescherming verkrijgen. Dit auteursrecht (onderdeel van Intellectueel Eigendom) geldt ook op digitale bezittingen, zoals software, websites, domeinnamen en databestanden. De IT-Notaris helpt je in het aanvraagproces van intellectueel eigendomsrecht en bij het veiligstellen van je digitale bezit.

Intellectueel Eigendom en IT

De IT-notaris is specialist op het snijvlak van intellectuele eigendom en IT. De IT-notaris adviseert over het intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot door jou ontwikkelde IT-producten en zorgt ervoor dat je rechten goed beschermd zijn. De IT-notaris kan ook adviseren over de manier waarop de continuïteit gewaarborgd is als je het IT-product van een ander gebruikt.

Bij IT-product kun je denken aan software, hardware, websites of apps, maar ook minder voor de hand liggende producten bevatten steeds vaker een IT-component.

Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Een intellectueel eigendomsrecht beperkt de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken.

De IT-notaris kan je als geen ander adviseren over kwesties waarbij IT en intellectueel eigendom elkaar raken. Hij zorgt ervoor dat je rechten goed beschermd zijn en dat de continuït van het gebruik van software gewaarborgd is.

Vastleggen, overdragen, bezwaren

Als je een IT-product heeft ontwikkeld, bezit je ook automatisch het intellectueel eigendomsrecht. Het is verstandig om dit te laten vastleggen, zodat altijd bewezen kan worden dat je de rechthebbende bent. De IT-notaris regelt dit voor je.

Als eenmaal vastligt aan wie de intellectuele eigendom van een product toebehoort, is het ook mogelijk om die over te dragen aan iemand anders. De IT-notaris zorgt ervoor dat dit op een juridisch correcte manier gebeurt.

Verder kan het gewenst zijn om een hypotheek of een pandrecht te vestigen op intellectueel eigendom. Ook hiervoor kun je bij de IT-notaris terecht.

Risicoanalyse bij in gebruik geven of hebben

Als houder van intellectueel eigendom kun je anderen hiervan gebruik laten maken. Bijvoorbeeld door toe te staan dat een ander de door jou ontwikkelde software gebruikt. De IT-notaris kan hierbij een belangrijke rol spelen. Hij kan, vaak in samenwerking met inhoudelijk specialisten, een analyse maken van de juridische risico’s. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: welke juridische risico’s zijn er wanneer jij of jouw bedrijf gebruik maakt van software van een bepaalde leverancier? De IT-notaris helpt je deze in beeld te krijgen.

Continuïteit van het gebruik

Als je gebruiker bent van een bepaald intellectueel eigendom, zoals een softwarepakket, wil je niet opeens voor onaangename verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld doordat een leverancier het pakket niet meer goed onderhoudt of wanneer hij failliet gaat. Dit vraagt om zorgvuldig opgestelde softwarecontracten, waarin ook licentiegaranties zijn opgenomen. De IT-notaris is hiervoor de specialist bij uitstek.

Software escrow

De IT-notaris kan je adviseren over een zogenoemde software-escrow regeling. Hierbij wordt de broncode van software, na verificatie door een technisch specialist, door de IT-notaris in bewaring genomen. Een veilige gedachte voor zowel de eigenaar als de gebruiker.

Rechten en plichten in de informatiemaatschappij

Vaak heeft de gebruiker van software op zijn beurt ook weer klanten. Daarom is het van belang om niet alleen goed op de hoogte te zijn van je rechten als gebruiker, maar ook van je plichten wanneer je software gebruikt tijdens de uitvoering van jouw werkzaamheden voor derden. De IT-notaris kent de rechten en plichten in de informatiemaatschappij en kan je hierover informeren.

Gegevensbescherming

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens en beperkt het opslaan en gebruik daarvan. Wat betekent dit voor jou? Welke zaken moet je te regelen? Ga voor advies naar de IT-notaris.

Meer informatie over Intellectueel Eigendom en het verkrijgen van auteursrecht? Neem contact op met Notariskantoor Scherfke.

Schuiven naar boven
Call Now Button