074 - 255 25 00 | info@notarisscherfke.nl
ma t/m vr | 08:30 - 12.30 & 13:30 - 17:00

Tarieven

De tijd die we aan een vraagstuk spenderen, is vooraf niet concreet vast te stellen. Want elke situatie is uniek. Je kunt Notariskantoor Scherfke wel vragen om een opgave te maken van de te verwachten kosten. We stellen het honorarium vast aan de hand van de omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Ook als een akte bij nader inzien niet doorgaat, kunnen we voor de verrichte werkzaamheden een honorarium in rekening brengen. Aspecten die hierbij meestal een rol spelen, zijn: de bestede tijd, de kwalificaties van degenen die bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, de eventueel benodigde specialisatie, een gevraagde spoedbehandeling en het financiële belang van de zaak.

Schuiven naar boven
Call Now Button